The movie letter


movieletter760-1.jpg
Iden till detta projekt uppstod under inspelningen av ett TV-program gjort av medieelever vid Rodengymnasiets Medieprogram. Under programmet intervjuades detta läsårs gäststudenter från Lettland och Estland samt svenska ungdomar om vad de visste om varandra i sociala, kulturella och demokratiska frågor. Resultatet visade att man visste väldigt lite om hur det är att vara ung i Lettland respektive Sverige. De lettiska studenterna var också ganska upprörda över hur fördomsfullt svenska ungdomar tänkte om deras hemland. Många fördomar som lever kvar sedan den ryska ockupationens tid. Martin Sundahl, lärare vid medieprogrammet besökte tillsammans med gäststudent Rita Liepina  Rujiena secondary school under 2002. Där undersöktes möjligheterna att genomföra projektet. Under besöket spelades även en pilotfilm in. Meningen var också att undersöka det faktiska intresset för projektidén bland ungdomarna. Uppgifterna om ett eventuellt vänortsprojekt väckte ett stort intresse i Rujiena både hos elever och lärare. Den lokala tidningen samt TV i Rujiena uppmärksammade besöket.

Projektets utvecklingsmål var att förbättra och utveckla den sociala och kulturella kunskapen om ungdomar i Norrtälje och Rujiena samt även utveckla den lokala demokratin. Målet var att ge lärarna kunskapen om, samt en pedagogisk modell för att arbeta med video i skolan samt att göra det möjligt för några ungdomar i Norrtälje och Rujiena att utbyta kunskap med varandra. Dessutom skulle projektet, som en viktig del i ett demokratitänkande, ge eleverna en ny möjlighet att göra sin röst hörd. Dessutom ett antal videofilmer i dagboksformat som utväxlas mellan städerna vars ungdomar får kunskap om varandras vardag. Projektansvariga var: Martin Sundahl, Rodengymnasiet, Anda Deksne, Rujiena, Secondary school samt Monica M Söderman, Östhandelsforum AB i Norrtälje. Medsökande av projektmedel var: Nils Gunnar Bergander, Utbildningschef i Norrtälje.