We are still here


(Texten finns på svenska nedanför)
Two young Canadians tells us about the residential schools that became mandatory in the 1880s for native children in the United States and Canada, and how it affects the young natives yet today. The last state boarding school ended as late as 1996. The church and state runs the schools with the purpose of eraseing the native childrens original culture and language and replace it with European culture and the English language. The children in the schools were treated poorly in many ways and it affects their ability to in turn give their own children love and security. With the racism that the Indians still meet in Canada, the contrast is very big when they come to Sweden. They are both working at “High Chaparral”, a theme park in Sweden, where they are treated with curiosity and admiration. The film has previously been shown in Canadian TV (APTN) and in schools in Sweden. The majority of the film is featured in the movie “The Sky people”!

You can see the full movie on this page.

 

Två unga kanadensare berättar om internatskolorna som blev obligatoriska under 1880-talet för inhemska (indianer) barn i USA och Kanada, och hur det påverkar de unga indianerna än idag. Den sista statsskolan stängdes så sent som 1996. Kyrkan och staten driver skolorna i syfte att radera ut barnens ursprungliga kultur och språk och ersätta den med europeisk kultur och det engelska språket. Barnen i skolorna behandlades dåligt på många sätt och det påverkar deras förmåga att i sin tur ge sina egna barn kärlek och säkerhet. Med den rasism som indianerna fortfarande möter i Kanada är kontrasten mycket stor när de kommer till Sverige. De jobbar båda på “High Chaparral”, en temapark i Sverige, där de behandlas med nyfikenhet och beundran. Filmen har tidigare visats på kanadensisk TV (APTN) och i skolor i Sverige. Majoriteten av filmen finns med i filmen “The Sky people”!

Du kan se hela filmen här på denna sida.