In the spirit of the red road


redroad760-1.jpg
(På svenska längre ned.)

“Starting up the Medicine wheel”

When I visited the “High Chapparall” theme park in Småland in connection with a film recording with my media students, I met Ian Hotomani. At that time he was the leader of the dance group from Canada which worked every summer in the theme park by showing traditional dance that has its roots in the American indigenous people. He told me that he had a Swedish, 12 year old boy in his dance group who had been with them for several years, learning to dance with the group and was now dancing with them in the shows at the amusement park. It all seemed interesting, I thought. What makes a Swedish boy, without roots in either the American or Canadian indigenous culture, decide to learn how to dance traditional Native American dances and also perform on shows, both in the amusement park and on several occasions also in Canada and the United States? I soon decided to make a movie, a small portrait of both the boy Haris and Ian, his mentor in Native American culture. It is called “In the spirit of the red road”, following the suggestion of Ian Hotomani himself. “The Red Road”,  the path of the American and Canadian indigenous people to pursue traditions and beliefs that often contradict the values ​​and perceptions of modern society on how to live today.

När jag besökte nöjesparken “High Chapparall” i Småland i samband med en filminspelning med mina medieelever mötte jag Ian Hotomani. Han var då ledare för den dansgrupp från Kanada som varje sommar arbetade i nöjesparken genom att visa upp traditionell dans som har sina rötter i den Amerikanska ursprungsbefolkningen. Han berättade då att han hade en svensk pojke på 12 år som varit med dom i flera år och lärt sig dansa som dom och var nu med på uppvisningar för publik. Det hela lät intressant tyckte jag. Vad är det som gör att en svensk pojke, utan rötter i vare sig den amerikanska eller den Kanadensiska ursprungsbefolkningens kultur bestämmer sig för att lära sig dansa som dom och dessutom vara med på uppvisningar både här på nöjesfältet och vid flera tillfällen i Kanada och USA? Jag bestämde mig snart för att göra en film, ett litet porträtt av både Haris som pojken heter och Ian, hans mentor i Indiandans. Den fick heta “In the spirit of the red road” efter förslag av Ian Hotomani själv. “The red road”, den röda vägen, den väg som den Amerikanska och Kanadensiska ursprungsbefolkningen strävar att följa med traditioner och livsåskådningar som ofta går stick i stäv med det moderna samhällets värderingar och uppfattningar om hur man bör leva.