The sky people.


skypeople760-2.jpg
(Texten på svenska nedan)
For a long time I have been thinking about taking four feature films made by my students during movie summercamps and re-edit them with new music and new special effects. The editing softwear today has been improved and are much better tools then what my students had in the early 2000. So when I had to learn more about the Adobe After effects softwear, I decided to put all four featurefilms, Nahima, Wanted, Bad medicine and Crying for a vision into one move with a new story that binds them togheter. In that way I had something to work with, a reason why I should make efforts to learn a complicated softwhare like After Effects.  The four feature films has been re-edited with new special effects, new Creative Common copyrighted music and a better sound. In addition I also added a documentary about the recidential schools called “We are still here” made by myself. The story combinding all 5 movies into one is about the native American peoples legends of The sky people, Sky Beings or “The ancestors in high places”. The Sky People are said to have their own land and their own society above the clouds, as a race of supernatural celestial beings. It is easy to think of the Sky people as friendly aliens from outher space, and that is what they are in this story. “The Sky People” comes to earth to pledge for humanity among the people of the planet Earth and as they have been in contact with the Native Americans for a long time trough the spirit world, they bring a holographic museeum in the mothership, bringing up examples of how the native Americans and Canadiens have been treated trough decades by Conquerors from Europe. Now, all the people of planet Earth is in a similar situation with “Conquerors” from space. What do they want?

Full move below.

Jag har länge tänkt på att ta de fyra spelfilmer som mina elever gjorde under de filmläger jag arrangerade och redigera om dem med ny musik och nya specialeffekter. Redigeringsprogrammen idag har förbättrats mycket och är bättre verktyg än vad mina elever hade i början av 2000-talet. Så när jag skulle lära mig mer om programmet Adobe After Effects bestämde jag mig för att sätta samman alla fyra spelfilmerna, Nahima, Wanted, Bad medicin och Crying for a vision till en ny film med en ny historia som binder dem tillsammans. På så sätt hade jag en konkret orsak till att lägga mödan på att lära mig den komplicerade programvaran After Effects.  De fyra spelfilmerna har omarbetats med nya specialeffekter, ny Creative Common copyright-musik och ett bättre ljud. Dessutom lade jag till en dokumentär om de internatskolor för barn födda av föräldrar som är indianer i USA och Kanada och som heter  “We are still here”, (“Vi är fortfarande här”) producerad av mig själv. Berättelsen som kombinerar alla 5 filmerna till en handlar om de Amerikanska och Kanadensiska ursprungsbefolkningens legender om “The Sky People” (Folket ifrån skyn) eller “The ancestors in high places” (“Våra förfäder från höga höjder”) . “The Sky People” sägs ha sitt eget land och sitt eget samhälle ovanför molnen, som en ras av övernaturliga himmelska varelser. Det är lätt att tänka sig att “The sky people” är vänliga utomjordingar från världsrymden och det är precis det dom är i denna film. Besökarna från rymden har, genom andevärlden sedan decennier tillbaka haft kontakt med indianstammar på jorden. Därför har de med sig ett holografisk museum i moderskeppet som tar upp exempel på hur urinvånarna i både USA och Kanada har behandlats av erövrare från Europa. Nu är hela jordens befolkning i en liknande situation när planeten besöks av “erövrare” från rymden. Vad vill dom?

Se hela filmen här nedan.