The Moviemagic film festival


Omslag-MM-760r-.jpg
Movie magic festivalen ägde rum i Norrtälje den 24-25 april 2004. Arrangörer var Christoffer Larsson, Tomas Lindahl, Pär Linusson samt Olof Marling. Samtliga var då elever på Rodengymnasiets medieprogram i Norrtälje. Lärare var Martin Sundahl. Festivalen visade filmer skapade av ungdomar i Norrtälje. Dessutom gästade guldbaggevinnaren Mårten Klingberg, som berättade om sitt arbete som regissör på sin kortfilm “Viktor och hans bröder” som han även visade. Festivalen avslutades på söndagen med en mingelfest på ungdomsgården “U-huset” i Norrtälje. Syftet var att filmintresserade ungdomar skulle få tillfälle att träffas.