Välkommen! Welcome!


(English translation below)

Jag heter Martin Sundahl och denna webbsida är en nostalgisk återblick på ett antal filmprojekt som jag genomfört, antingen på egen hand eller i samarbete med filmgrupper och elever som deltagit i mina filmkurser i form av sommarläger.  Men mitt intresse för att göra film började redan i tonåren, någon gång på 70-talet när fick låna min fars dubbel-8 kamera. Under åren har jag sedan hunnit med att arbeta professionellt med film, men åren som medielärare i slutet av 90-talet och halva 2000-talet var något av det roligaste jag sysslat med. Projectnostalgia.com är en nostalgisk tillbakablick på några av alla de projekt som jag varit delaktig eller startat själv och som jag särskilt vill minnas och på detta sätt återuppleva. Sidan är därför kanske mest intressant för mig själv, men kanske hittar du något som kan ge inspiration till ditt eget filmprojekt.

Sidan är delvis på engelska av hänsyn till deltagare i vissa projekt som inte talar svenska.

My name is Martin Sundahl and this website is a nostalgic review of a number of film projects I conducted, either on my own or in collaboration with film groups and students who participated in my film-projects in the form of summer camps. But my interest in making movies started already in my teens, sometime in the 70’s when I borrowed my father’s double-8 camera. Over the years, I have been working professionally with movies, but the years as a media teacher in the late 90’s and mid 2000’s was one of the most enjoyable things I’ve been doing since.
Projectnostalgia.com is a nostalgic backdrop of some of the projects I’ve been involved in or started by myself, and which I especially want to remember. Perhaps this webpage is most interesting for me, but maybe you will find something here that can inspire your to start your own film project.

Martin Sundahl.